Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i neurobiologi, allt från den molekylära och cellulära nivån till integrativa aspekter om hjärnans funktion och sjukdomar. Under kursen kommer patofysiologiska mekanismer i nervsystemet att diskuteras samt de mekanismer som ligger till grund för funktionell återhämtning efter sjukdom eller skada.