Kursen handlar om sambandet mellan livsstil och hälsa på individnivå. Uppkomst, prevention och behandling, samt mekanismer för
hur beteende påverkar hälsa och ohälsa tas upp. Särskilt fokus läggs på de stora folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, metabolt 
syndrom, cancer och smärta.