Kursen behandlar centrala teorier och perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap. I fokus står frågor om barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor, socialisation och identitet, barn- och ungdomskulturer och nya medier samt innebörder av att leva i stad respektive på landsbygd.