Kursen ger dig en introduktion till grundläggande ämnen inom jämförande semitiska. Den ger också en överblick över aktuell forskning inom semitisk lingvistik. Historisk-komparativa och sociolingvistiska perspektiv på semitiska språk betonas.