Kursen introducerar i ett komparativt perspektiv ett urval texter från al-Andalus/Sefarad från den muslimska eran (-1492) med utgångspunkt i den miljö den tillkom. Beroende på studentens språkval läses i original ett urval av klassiska giganter från olika genrer som Maimonides, Ibn Hazm, Juda ha Levi, Ibn Arabi. Såväl prosa som poesi studeras, liksom olika typer av text - vetenskaplig prosa, adab - för att ge en bild av den rika kulturella miljö som uppstår i regionen under denna era.