Kursen är uppdelad i fyra moment som tar upp de arkeologiska spåren av människan liv från urtid till idag med både ett nordiskt och globalt perspektiv. Du studerar människans utveckling och äldsta historia, vilket innefattar de tidigaste människoaporna fram till den moderna människan. Dessutom lär du dig om framväxten av mer komplexa samhällen, metallernas introduktion och jordbrukets införande. Vi fokuserar även på hur kontinentens och Medelhavsvärldens folkgrupper och riken interagerade med de nordiska samhällena från bronsålder till vikingatid. Kursen avslutas med att behandla tiden då det både finns arkeologiskt och skriftligt källmaterial i Europa och Norden.