Kursen syftar till att i förhållande till baskursen Bulgariska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen. Kursen består av följande fyra delkurser:

  1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 p
  2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 p
  3. Text, 7,5 p
  4. Litteraturhistoria, 7,5 p