Kursen ger god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om bulgariska språket samt utökade kunskaper om bulgarisk litteratur och kultur. Kursen består av fyra delkurser:

  1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 p
  2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 p
  3. Text och litteraturhistoria, 7,5 p
  4. Bulgarienkunskap I, 7, 5 p