Syftet med kursen är att introducera centrala frågeställningar och teorier om konstverks ontologi. Vilka slags entiteter är musikverk? Är litterära verk identiska med litterära texter? Vad är förhållandet mellan en skulptur och det fysiska material som konstituerar den? Hur påverkar restaurering eller konservering vad verket är? Vad är skillnaden mellan en kopia och ett original? Det är naturligt att tänka att somliga konstverk är handlingar, medan andra konstverk är andra slags entiteter. Men är alla konstverk i själva verket handlingar?