Syftet med kursen är att studera det moderna konstsystemets uppkomst samt nutida svar på följande frågor: Vad är konst? Hur skiljer sig konst från andra föremål eller handlingar? Måste all konst ha estetiskt värde? Måste konst ha en viss funktion? Under kursen besöker vi Moderna Museet och låter de verk vi upptäcker där utmana de filosofiska teorier vi studerar.