Kursens tema utgörs av högaktuella teorier och diskussioner om konst och estetiskt värde. Hur närmar vi oss lösningar på traditionella filosofiska problem om konst och estetik idag? På vilket sätt har konstfilosofins gränser tänjts och bör centrala begrepp som konst och estetiska upplevelser nu omvärderas? Kan datorgenererade bilder, så kallad "street art", improviserad teater, videospel, eller elektronisk dansmusik vara konst? Hur påverkar det i sin tur våra teorier och definitioner om konsten?