Syftet med denna kurs är att studera idéers roll i olika konstformer och konstnärliga uttryck och då särskilt deras inflytande på konceptkonstens utveckling. Kan man påstå att konsten först och främst handlar om idéer (istället för till exempel känslor) och på vilket sätt skiljer sig konceptkonsten från annan konst i denna bemärkelse? Skulle man kunna säga att all konst är konceptuell? Vi diskuterar filosofiska, politiska, och även andra sorters ideers roll i konsten med hjälp av ett flertal exempel. Ett besök till Moderna museet i Stockholm ingår.