Kursen syftar till att introducera filosofiska frågor om föreställningsförmågan och dess roll dels för skapandet av konst, och dels för tolkningar och upplevelser av konst. Vad är föreställningsförmåga? Vilken roll spelar föreställningsförmåga för vad en bild avbildar och hur vi uppfattar den? Hur påverkar föreställningsförmåga uttrycket av känslor i konst och vilken roll spelar den för konstnärlig kreativitet? Varför upplever vi ibland ett motstånd mot att föreställa oss vissa saker, och hur påverkas konstnärliga värden av detta?