Kursen ger fördjupade kunskaper i grammatik, främst syntax, ökade praktiska färdigheter i finska samt ökade kunskaper om den finska litteraturen och kulturen samt det finska samhället.