Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i finska.