Kursen ger god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det finska språket. Kursen ger också fördjupade kunskaper inom ytterligare ett område inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat uraliskt språk. Kursen består av följande delkurser:

  1. Språkfärdighet, 7,5 hp
  2. Finsk språkvetenskap, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp