Kursen syftar till att öva praktiska färdigheter i finska samt att ge översiktliga kunskaper om finsk kultur och det finska samhället.