Kursen utforskar ett antal frågor rörande mänsklig kognition, framför allt sådana som rör relationen mellan arv och miljö, medfödda idéer och perception. Både filosofiska och empiriska texter används. Bland teoretiker vars texter diskuteras finns historiska filosofer som Hume och Kant, moderna filosofer som Quine, Burge och Putnam, samt forskare inom kognitionsvetenskap som Carey och Spelke. Ett centralt tema i kursen är i vilken mån den moderna kognitionsvetenskapen kan lösa traditionella filosofiska frågor rörande mänsklig kognition.