Kursen ger en avancerad introduktion till feministiska kulturstudier, det vill säga till studiet av hur kön och andra maktdimensioner har betydelse för hur kultur skapas, kodas och förstås. Centrala teman och teoretiska problemområden diskuteras med utgångspunkt i aktuell forskning och empiriska exempel i form av bilder, filmer och litteratur. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.