Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden inom grekisk filologi.