Kursen omfattar läsning av cirka 200 sidor antik grekisk eller bysantinsk fiktion i original (till exempel antika romaner, Lukianos, senantik eller bysantinsk satir, eller bysantinska lärda eller folkspråkliga romaner) samt minst ett verk i översättning och minst en vetenskaplig artikel. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.