I kursen behandlas olika flyktingkatastrofer i globalt historiskt perspektiv. Bland annat studeras flyktingsituationen före och under andra världskriget (inklusive det svenska mottagandet av judiska flyktingar från Tyskland och av Tyskland ockuperade områden), i Sydasien efter Indiens och Pakistans delning 1947, på Balkan vid upprepade tillfällen under 1900-talet och i dagens Europa till följd av krigen i Syrien, Irak och Afghanistan.

Kursen behandlar "push-faktorerna" bakom migration (exempelvis krig, diskriminering, etniskt och religiöst våld), och "pull-faktorer" (som geografisk närhet till mottagande länder, föreställningar om relativ säkerhet, en stark ekonomi, generösa välfärdssystem). Vidare behandlas flyktingmottagandet i transitländer och slutliga destinationsländer (inklusive våld mot flyktingar och migranter) och vilken påverkan storskalig migration hade på migranterna själva, deras hemländer och mottagarländer.