Kursen ger dels grundläggande språkliga färdigheter genom mångsidig träning med användning av Internetresurser och multimedia samt i lärostudio, dels inblick i språkets användning i olika sammanhang. Utbildningen ger också grundläggande introduktioner till indisk och särskilt hindilitteratur, samt grundläggande redskap för litteraturvetenskaplig analys av dessa.