Denna kurs ger dig fortsatt övning i muntlig och skriftlig färdighet i hindi genom användning av ett brett spektrum av undervisningsmetoder och onlineresurser. Kursen ger också en introduktion till hindis litteraturhistoria samt grundläggande redskap för litteraturvetenskaplig analys av modern hindilitteratur.