Kursen ger en genomgång av Sydasiens moderna historia och kultur från den brittiska kolonialtiden till 2000-talet. Under kursen läses sakprosa och litterära texter på hindi som bas för diskursanalys. Kursen ger även en introduktion till språkpolitiken i Sydasien och ger insikter om språkförhållanden.