Kursen fördjupar och breddar förmågan till textanalys applicerad på hebreiska texter av huvudsakligen prosakaraktär. Läsning av cirka 125 normalsidor avancerade hebreiska prosatexter.