Kursen fördjupar färdigheten att läsa och analysera bibelhebreiska texter.