Kursen ger en introduktion till den klassiska hebreiskans grammatik och texter, samt en förståelse för hebreiskans egenart och särdrag i kontexten av andra semitiska språk.