Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Kursen består av fyra delkurser:

  1. Italiensk grammatik I 9 hp
  2. Muntlig språkfärdighet 6 hp
  3. Text 9 hp
  4. Kultur och samhälle 6 hp