Kursen fördjupar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten i italienska, ger en orientering om kultur och samhällsliv i Italien samt introducerar textstudiet.