Kursen ger fördjupade kunskaper i italiensk grammatik, ett utökat ordförråd samt förbättrad muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.