Kursen fokuserar på aktuella etnografiska, teoretiska och/eller metodologiska diskussioner inom kulturantropologin. Genom tematiska föreläsningar, textseminarier eller workshops, som uppdateras och kan skifta från kurstillfälle till kurstillfälle, belyser kursen samtida trender inom kulturantropologin. Kursen syftar till att erbjuda fördjupad kunskap om en handfull centrala frågor i den samtida kulturantropologin inklusive för dessa frågor relevanta teoretiska, etnografiska och metodologiska strömningar. Efter genomgången kurs förväntas du: - ha fördjupad kunskap om viktiga trender och debatter inom kultur- och socialantropologi - kunna jämföra och kritiskt granska alternativa teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt inom aktuell antropologisk forskning - kunna diskutera det egna masterprojektet i ljuset av de aktuella antropologiska trender och debatter som kursen tar upp