Denna tvärvetenskapliga kurs aktualiserar och fördjupar forskningens frontlinjer i designantropologi och antropologi av gränser. Kursen ger en inblick i kopplingarna mellan mobilitet och gränsernas materialitet i olika samtida sammanhang, från urbana och teknologiska till nationella gränser. 

Genom ett multimodalt lärande syftar kursen till att överbrygga gapet mellan teori och praktik.