Kymriska (eller walesiska) är det mest talade av de moderna keltiska språken. Kursen ger en introduktion till språkets grunder och till kymrisk kultur. Efter genomgången kurs kommer du att ha en god språklig grund och kunna läsa enkla kymriska texter.