Kursen behandlar hövisk kärlekspoesi på iriska från 1300-talet till 1600-talet. Kursen ger en bakgrund till denna poesitraditions uppkomst, dess tematik och konventioner och dess utveckling. Dessa aspekter sätts även in i ett vidare, europeiskt sammanhang. Alla texter läses i engelsk översättning.