Kursen bygger vidare på Kymriska I. Efter kursen kommer du att ha goda basfärdigheter i språket och kunna föra samtal inom olika ämnesområden, samt kunna läsa mer avancerade texter på kymriska.