Kursen presenterar och problematiserar olika typer av konstvetenskaplig verksamhet. Den anknyter till masterprogrammets inledande kurs kring teori- och metodfrågor för att skapa medvetenhet om hur olika verksamheter ger upphov till olika typer av kunskap och mening. Viktigt är att du inom kursen kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare som olika typer av konstvetenskapligt författarskap, musei- och konsthallsverksamhet, kulturarvsideologier, verksamhet inom kulturförvaltning, konstmarknaden och konstpedagogik.