Kursen ger dig inblick i den historiska processen bakom stadsmiljöns utformning under 1800- och 1900-talen. Kursen ger dig kännedom om arkitekter och andra yrkesföreträdare som varit verksamma och redskap för att avläsa utvecklingen i enskilda städer.