Kursen ger grundläggande kunskaper om det äldsta latinet och litteraturen i förklassisk romersk tid (200- och 100-talen f.Kr.).