Kursen ger fördjupade kunskaper om den latinska prosan från republikens sista decennier och kejsartidens första 200 år (cirka 100 f.Kr.-cirka 200 e.Kr.).