Kursen ger fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin från antikens senare århundraden (cirka 200-cirka 600 e.Kr.) i form av studium av cirka 150 sidor prosa och 600 vers poesi.