Kursen ger grundläggande kunskaper om latinets historia från proto-indoeuropeiska till romanska, och om för detta relevant språkvetenskaplig teori och metod. Den består av två delar: 1) Språkhistoria (läsning av verk om latinets historia), 2) läsning av några relevanta texter, som till exempel arkaiska och vulgärlatinska inskrifter.