Kursen syftar till att ge kunskap om den moderna romanen, sådan den utvecklats sedan sekelskiftet 1900, genom att fokusera på ett antal centrala författarskap och texter där såväl tematiska, berättartekniska, politiska, filosofiska, estetiska och livsåskådningsmässiga aspekter behandlas. Kursen syftar även till att ställa utvecklingen av den moderna romanen i relation till samhällelig och social förändring.