Inom ekokritiken studerar man människans plats i naturen. Den ger ett nytt perspektiv på litterära texter från olika tider och öppnar för en granskning av miljörapporteringens retorik. Hur har gränsen mellan natur och kultur definierats och vilken roll har litteraturen spelat i detta? Vad säger vår natursyn om vår människouppfattning? Vilka praktiska konsekvenser har vår syn på naturen?