Kursen behandlar tre- och fyrstämmiga fugor och andra avancerade kontrapunktiska satstyper.