Förberedande kurs i musikteori omfattande traditionell notskrift, intervall, ackord, tonarter samt musikanalytisk terminologi.