Kursen ger dig  fördjupade och/eller breddade kunskaper inom ett eller flera områden av ämnet, med hänsyn till din intresseinriktning. Utbildningen består av delkurserna:

  1. Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk 7,5 hp,
  2. Examensarbete 15 hp, samt
  3. Valfri delkurs
I delkursen Examensarbete ingår att göra ett självständigt examensarbete i form av en undersökning utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning med anknytning till svenska som andraspråk. Ämnet bestäms i samråd med examinator och redovisas skriftligt i form av en uppsats, som presenteras vid seminariet.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden