Kursen är en grundkurs i isländska. Den ger kunskaper om modernt isländsk ordförråd och nutida isländsk fraseologi samt övning i isländskt uttal. Kursen ger också en orientering om isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenskan. Vidare ges grundläggande kunskaper i isländsk fonetik och grammatik samt någon kännedom om ordbildningslära. Studium av isländska texter.