Kursen ger fördjupade kunskaper i isländska genom läsning av nyisländska texter.