Kursen flerspråkighetsforskning vänder sig till dig som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper om flerspråkighet. I denna kurs behandlas forskningsområdets framväxt och utveckling samt dess övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Kursen ger en förståelse för de frågeställningar och debatter kring flerspråkighet som är aktuella idag. Särskilt behandlas flerspråkighet med fokus på avancerade andraspråksanvändare.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden